Honden UNIEF LEUVEN

 

Terreinreglement Gehoorzaamheid

Honden Unief Leuven: VZW ondernemingsnummer 0452951002             

Terreinreglement


Elke geleider gaat bij betaling van zijn lidmaatschap bij Honden Unief Leuven akkoord met het terreinreglement.

Elk lid dient steeds in het bezit te zijn van zijn lidkaart, deze moet op vraag altijd kunnen getoond worden.

Bij de OVERGANG wordt de lidkaart spontaan aangeboden voor het starten van de overgang.

Elke geleider moet minimum 14 jaar oud zijn en de hond fysiek aankunnen.

De geleiders respecteren de beginuren van de lessen. Gelieve op tijd te komen zodat je hond nog rustig zijn behoefte kan doen vóór de les begint.
Indien er door omstandigheden te laat gekomen wordt, wacht hij op het teken van de instructeur om zich bij de les aan te sluiten.

Honden die slagen, maar die tijdens het volgen van de lessen toch blijk geven van onvoldoende rijpheid, kunnen steeds terug gestuurd worden naar de vorige groep.

Zowel in als buiten de les wordt de geleider verzocht de behoeften van zijn hond onmiddellijk op te ruimen en deze te deponeren op de daarvoor voorziene plaatsen. Om de hond zijn behoefte te kunnen laten doen, is er een specifiek afgebakend terrein voorzien.
Hier geldt echter ook de regel van het opruimen van de behoefte.

Wanneer een hond toch zijn behoefte doet op het terrein, zal de geleider 0,50 euro boete betalen.

Elke geleider let erop dat de toegangspoortjes van het terrein steeds gesloten worden na elke doortocht.

De hond slaan of schoppen is verboden.
Geleiders die zulke praktijken aanwenden kunnen onmiddellijk uit de les

gezet worden.

Er wordt gewerkt met een voldoende lange lijn en een geschikte halsband. Prikbanden of tuigjes worden niet toegelaten, ook niet indien deze omgekeerd worden gedragen.

Loopse teven worden niet toegelaten op de terreinen, parking, noch in de kantine.

De geleiders houden zich aan de les zoals die door de instructeur wordt gegeven en blijven te allen tijde beleefd tegen elkaar.
Indien er toch een meningverschil optreedt, wordt dit buiten de les besproken.

Tijdens de les zijn enkel de lesgevers en de geleiders met hun honden op het terrein toegelaten.

Per les kan een geleider slechts met één hond les volgen. Ook het wisselen van geleider tijdens eenzelfde les wordt niet toegestaan tenzij wegens overmacht. 

Buiten de lesuren is het verboden de terreinen te gebruiken.

Worden niet toegelaten tot de terreinen noch in de kantine: agressieve en/of bijtende honden, niet-verzorgde honden, loopse teven, duidelijk waarneembare zieke of gekwetste honden, honden die drager zijn van een besmettelijke ziekte (vb. kennelhoest), vlooien of andere parasieten.

Elke hond die het terrein betreedt, moet de nodige inentingen gekregen hebben, welke jaarlijks hernieuwd dienen te worden. Inentingen tegen kennelhoest en rattenziekte zijn niet verplicht, maar wel aan te raden.

Tijdens de lessen zijn kinderen of partners niet toegelaten op het trainingsveld en voetbalterrein. Tevens is het te allen tijde verboden te spelen op en met de toestellen. Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kinderen.

De overgang naar een andere groep (A => B en B => C) wordt beslist na afname van een overgangstest door minstens twee instructeurs.

Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid of door het niet vereffenen van het lidmaatschap op de vervaldatum of door opzegging namens de vereniging.

Dronken geleiders worden niet toegelaten.

Langs de vaart mogen de honden normaal niet loslopen, dit is trouwens wettelijk ook niet toegelaten. Wanneer je je hond toch laat loslopen buiten het terrein is dit op eigen risico en valt een eventueel ongeval buiten de verantwoordelijkheid van de HUL!

Elke geleider blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn hond. De geleider zal daarom verplicht zijn zich in regel te stellen met zijn familiale verzekering.

Honden zijn toegelaten in de kantine en terras, maar moeten wel aangelijnd en rustig blijven.

Dranken worden afgehaald aan de toog en leeggoed wordt teruggebracht.

Het bereikte resultaat is evenredig met het geduld, de consequentie en het vertrouwen van de geleider. Ook het thuis oefenen ligt op de weg naar succes.

Een oefening is slechts geslaagd als de hond de kans krijgt ze te beëindigen met een positief resultaat. De geleiders vergeten nooit hun hond te belonen.

Goede geleiders beschouwen hun hond als een echte vriend en niet als een uitlaatklep voor hun slecht humeur.