Lesuren
Donderdag Zondag
Pups 19.30 - 20.15 09.00 - 09.45
Juniors 19.30 - 20.15 09.00 - 09.45
A klas 20.30 - 21.15 10.00 - 10.45
B klas 20.30 - 21.15 10.00 - 10.45
C klas 20.30 - 21.15 21.30 - 22.15 10.00 - 10.45 11.00 - 12.00
Debutanten 21.30 - 22.15 11.00 - 12.00
GP1 19.30 - 20.15 09.00 - 09.45
Recreanten 21.30 - 22.15 11.00 - 12.00

Opgelet: Gelieve loopse teven thuis te houden.

 
 

Puppy´s

Voor alle honden tot 6 maanden oud die in orde zijn met de inentingen.

Startende honden ouder dan 5 maanden  kunnen tot de leeftijd van 6 maand in de puppy-klas de basis aanleren.
Afwijkingen zijn mogelijk mits toestemming van de hoofdinstructeur.

Spelenderwijs wordt sociaal gedrag aangeleerd met soortgenoten, vreemde personen en vreemde situaties.
Baas en hond maken enthousiast kennis met de opvoedingsregels.

Hier leggen we de basis voor de verdere training van onze hond.

Aangeleerde bevelen:

 • Zit
 • Liggen
 • Volgen aan de leiband met eventueel richtingsveranderingen
 • Apport
 • Voorstellen van de hond (tandjes tonen en laten aanraken door de instructeur)

Juniors

Voor alle honden uit de puppy-klas ouder dan 6 maanden tot 8 maanden.

Afwijkingen zijn mogelijk mits toestemming van de hoofdinstructeur.

Dit is een tussenklas waar pups op een speelse wijze voorbereid worden op de volgende klas.
Hier worden de oefeningen van de puppy-klas, in combinatie met sommige oefeningen van de A-klas gegeven.

A-klas

Voor alle startende honden ouder dan 6 maanden en voor alle honden uit de junior-klas ouder dan 8 maanden die nog niet geslaagd zijn voor de overgangsproef A → B.

Hier wordt de klemtoon gelegd op de teamvorming tussen baas en hond.

Lessenpakket:

 • Harmonieus volgen aan de leiband
 • Volgen aan de leiband met kwartdraai (90°) links en rechts
 • Volgen aan de leiband met halve draai (180°) links en rechts
 • Volgen aan de leiband met keer
 • Volgen aan de leiband in gewone pas, lichte looppas of vertraagde pas
 • Voet
 • 30 Seconden liggen
 • Houdingen “liggen” en “zitten”
 • Voorstellen van de hond
 • Apport vinden en brengen
 • Oproepen van de hond

B–klas

Voor de al meer gevorderde teams (hond en baas), geslaagd in de overgangsproeven van A naar B.

Enkel voor de combinatie hond-geleider die geslaagd is voor de overgangsproef A → B. De 2de geleider kan in de B-klas trainen, mits de combinatie hond- 2de geleider eveneens geslaagd is voor de overgangsproef.

Hier worden de lessen van de A-klas aangevuld met meer variatie in de volgoefeningen.

Lessenpakket:

 • Volgen aan de leiband met de aangeleerde richtingsveranderingen van de A-klas, aangevuld met volledige draai (360°) hond binnenkant en hond buitenkant
 • Volgen zonder leiband, al dan niet met de aangeleerde richtingsveranderingen
 • Oproepen van de hond in “zit voor”, steeds afgewerkt met het bevel “voet”
 • Houdingen “liggen” en “zitten” en “staan”
 • 2 Minuten liggen op afstand (deze afstand wordt langzaam opgebouwd)
 • Voorstellen van de hond
 • Apport vinden en brengen

C-klas

Voor de gevorderde teams, geslaagd in de overgang van B naar C.

Hier wordt de klemtoon gelegd op de teamvorming tussen baas en hond.

Enkel voor de combinatie hond-geleider die geslaagd is voor de overgangsproef B C. De 2de geleider kan in de C-klas trainen, mits de combinatie hond-2de geleider eveneens geslaagd is voor de overgangsproef.

Het lessenpakket wordt hier zodanig samengesteld zodat de baasjes en honden optimaal worden gesteund en opgeleid voor het slagen van de brevetproeven opgelegd door de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus (KKUSH).

Socialisatieproef:

Kan afgelegd worden met elke hond vanaf de leeftijd van 9 maanden.
Deze proef mag maximaal 2 x afgelegd worden en slagen is vereist om te mogen deelnemen aan het “gehoorzaamheidsbrevet”.

Gehoorzaamheidsbrevet:

Slagen in deze proeven (opgelegd door de KKUSH) is nodig voor het behalen van het gehoorzaamheidsbrevet. Dit brevet heeft men nodig om te mogen deelnemen aan de gehoorzaamheidswedstrijden (Debutanten, Gehoorzaamheidsprogramma 1 en Gehoorzaamheidsprogramma 2).
Deze proef mag men afleggen zo vaak men wenst.

Lessenpakket:

 • Volgen aan de leiband
 • Volgen zonder leiband
 • Oproepen van de hond in “zit voor”, en afgewerken met “voet”
 • Houdingen “liggen” en “zitten” en “staan”
 • 2 Minuten liggen op afstand
 • Apporteren
 • Voorstellen van de hond
 • Terugsturen “plaats”

Debutanten

Gebrevetteerde hond "Debutant" (conform wedstrijdregels KKUSH)

De hond is in het bezit van een gehoorzaamheidsbrevet. Elke geleider kan trainen bij de debutanten met de gebrevetteerde hond (conform wedstrijdregels KKUSH), mits de combinatie hond-geleider het niveau van de klas niet negatief beïnvloedt.
Honden die niet onder controle staan of weglopen worden niet toegelaten tot de debutanten.

In deze klas worden de oefeningen voor de wedstrijden voor debutanten geoefend en verbeterd.

Lessenpakket:

 • Volgen aan de leiband
 • Volgen zonder leiband
 • Oproepen van de hond met onderbreking
 • Houdingen “liggen”, “zitten” en “staan”
 • 2 Minuten liggen op afstand
 • Apporteren
 • Terugsturen “plaats”

Programma 1

Gebrevetteerde hond "GP1" (conform wedstrijdregels KKUSH)

Of de hond behaalde tijdens wedstrijden in het debutantenprogramma 5 x 85/100.

In deze klas worden de oefeningen voor de wedstrijden voor gehoorzaamheidsprogramma 1 geoefend en geperfectioneerd.
Afstanden, tijd en moeilijkheidsgraad worden opgedreven, toestellen worden gebruikt, een uitdaging voor baas en hond, die ondertussen een hecht team vormen.

Lessenpakket:

 • Volgen aan de leiband
 • Volgen zonder leiband
 • Oproepen van de hond met onderbreking
 • Houdingen “liggen”, “zitten” en “staan”
 • 2 Minuten liggen op afstand
 • Apporteren
 • Terugsturen “plaats”

Recreanten

Dit is een alternatief voor de groep debutanten.

Voor de geleiders en honden die niet (langer) wensen deel te nemen aan het wedstrijdcircuit.
Bedoeling is dat men na de C-klas actief blijft oefenen en via nieuwe uitdagingen de samenwerking tussen mens en hond blijft stimuleren.

 • De hond is in het bezit van een officieel gehoorzaamheidsbrevet met een score van minstens 60%  (totaal: minstens 60%, iedere oefening afzonderlijk: minstens 50%)
  Elke geleider kan trainen in de recreantenklas met de gebrevetteerde hond, mits de combinatie hond-geleider het niveau van de klas niet negatief beïnvloedt.
 • De hond is NIET in het bezit van een officieel gehoorzaamheidsbrevet
  De hond behaalde tijdens de officiële brevetproef wel een score van minstens 60% (totaal: minstens 60%, voor 1 oefening werd geen 50% behaald, de hond behaalde wel minstens 50% voor de down-oefening). Enkel de combinatie hond-geleider die deelnam aan het officieel gehoorzaamheidsbrevet kan dan trainen in de recreantenklas. De hond moet onder controle staan van de geleider.
 • De combinatie hond-geleider is geslaagd voor de overgangsproef C → Recreanten (clubbrevet)
  De hond is tevens geslaagd voor de socialisatietest. De 2de geleider kan in de recreantenklas trainen, mits de combinatie hond-2de geleider eveneens geslaagd is voor de overgangsproef. De hond moet onder controle staan van de geleider.

Heb je nog vragen over de lessen?

Neem contact op met een instructeur na de les of stuur ons een mail.