Privacyverklaring


In deze privacyverklaring beschrijven we welke persoonlijke gegevens Honden Unief Leuven vzw opslaat, hoe ermee wordt omgegaan, hoe ze worden beschermd en hoe u ze kan inkijken en aanvragen tot wijzigen en/of verwijderen.

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt?


Honden Unief Leuven VZW kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u hebt aangegeven lid te willen worden of zijn van Honden Unief Leuven VZW.
Honden Unief Leuven VZW kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom heeft Honden Unief Leuven VZW deze gegevens nodig?


Honden Unief Leuven VZW verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor het bevestigen en/of verlengen van het lidmaatschap.
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het onderhouden van een lidmaatschap.
Vrijwilligers (mensen die op vrijwillige basis werk verrichten voor Honden Unief Leuven VZW) worden gevraagd om extra gegevens (rijksregisternr, identiteitskaartnr, geboorteplaats en -datum),
dit om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten rond vrijwilligerswerk.
Hoe lang worden uw persoonsgegevens opgeslagen door Honden Unief Leuven VZW?
Honden Unief Leuven VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Na het beëindigen van een lidmaatschap blijft u op vrijwillige basis onze mails ontvangen. U kan zich steeds op een automatische manier uitschrijven hiervan. Hiervoor worden uw basisgegevens opgeslagen tot u wenst deze niet meer te ontvangen.

Delen met anderen


Honden Unief Leuven VZW deelt onder geen beding uw gegevens met een andere partij, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hondenuniefleuven@gmail.com
Honden Unief Leuven VZW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen


Honden Unief Leuven VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Honden Unief Leuven VZW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Honden Unief Leuven VZW op via hondenuniefleuven@gmail.com
hondenuniefleuven.be is een website van Honden Unief Leuven VZW.
Honden Unief Leuven VZW is als volgt te bereiken:
Postadres: Langekant 36 3220 Holsbeek
Vestigingsadres: Stationsstraat 91 Lovenjoel
Ondernemingsnummer: 0452951002
E-mailadres: hondenuniefleuven@gmail.com